วัสดีค่ะ สมาชิกลุมพินี “ชุมชนน่าอยู่” ทุกท่าน วันนี้เราจะมาพูดถึง
“ทรัพย์สินส่วนกลาง”เรื่องสำคัญใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนต้องใส่ใจ และช่วยกันดูแล
เชื่อว่าหลายๆ คน คงพอจะทราบกันบ้างแล้วใช่มั๊ยคะ ว่าทรัพย์ส่วนกลางนั้น คืออะไร
และมีอะไรบ้างที่จัดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง
สำหรับคำว่า “ทรัพย์ส่วนกลาง” สรุปคือ ส่วนอื่นๆ ของอาคารชุดนอกเหนือ
จากห้องชุดของทุกท่านนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ที่ตั้งและที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน พื้นที่ส่วนภายในโครงการ ลานจอดรถ เครื่องมือ เครื่องใช้
และ สถานที่ ที่มีไว้เพื่อ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเพื่อให้บริการส่วนรวม เช่น
กล้องวงจรปิด ประตู คีย์การ์ด ไม้กั้น สระว่ายน้ำ ห้องอเนกประสงค์ คอมพิว-
เตอร์ หรือลิฟต์เป็นต้น
          ซึ่งคำถามที่ตามมาก็คือ แล้วทรัพย์สินส่วนกลางเหล่านี้ใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นผู้รับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และใครมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาคำตอบก็คือ ทรัพย์ส่วนกลางต่างๆ
ในโครงการอาคารชุด “ทุกคนต่างก็มีสิทธิในความเป็นเจ้าของรวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้
จ่ายจาดการบำรุงรักษาร่วมกันค่ะ”มากน้อยเท่าไหร่นั้น จะถูกคำนวณตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ถูกระบุใน “หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด” หรือ “อ.ช.2” นั่นเอง
          ส่วนในเรื่องการจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคล
อาคารชุด มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวทั้งนี้ ตามมติของ
เจ้าของร่วมและภายใต้กฎหมาย
          ย่างไรก็ตาม แม้โดยหลักผู้มีหน้าที่จะดูแลจะเป็นนิติก็ตาม แต่คงเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าทรัพย์สินส่วนกลางทั้งสิ่งอำนวยความ “สะดวก” และสิ่งอำนวยความ”ปลอดภัย”เหล่านี้ใกล้
ตัว และมีความสำคัญแค่ไหนกับชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นจึงย่อมดีกว่า หากเราทุกคนหันมา
ช่วยกันลดความเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ และร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง เพื่อให้
ชุมชนของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะคะ