“พลาสติก” ขยะกวนใจที่เราต้องแยก

ลองมาคิดดูกันเล่นๆ ว่า ในแต่ละวันพวกเรามีส่วนเพิ่มจำนวนขยะพลาสติกกันมากแค่ไหน..

ถุงพลาสติกที่เราใช้เวลาซื้อของ แม้แต่ข้าวกล่อง หรืออาหารแช่แข็งยอดนิยมของมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน การแยกพลาสติกออกจากขยะทั่วไป จึงน่าจะเป็นหนทางง่ายๆ ที่ทำให้เราไม่ต้องเบียดเบียนโลกกลมๆ ใบนี้มากจนเกินไป

ทำไมต้องแยกพลาสติกออกจากขยะทั่วไป?

  1. - เพราะพลาสติกบางประเภท สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการ Recycle หรือจะรวบรวมไว้ขายเพิ่มรายได้ก็ดีนะ
  2. - ลดปริมาณขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และแพร่กระจายเชื้อโรค
  3. - ช่วยปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

ที่ชุมชนลุมพินีของเรา มีการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกผ่านกิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมต่างๆ รวมทั้งมีการจัดพื้นที่สำหรับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน  และนอกจากการแยกขยะแล้ว การลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยการปฏิเสธถุงเวลาซื้อของ ก็เป็นอีกวิธีรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนสามารถทำได้นะคะ

บทความก่อนหน้านี้ปลูกผักสวนครัวกันเถอะ! บทความถัดไปลดพลังงาน เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์


Ad


Marquee Powered By Know How Media.