ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Lumpini Mag

ลำดับ ชื่อ- นามสกุล โครงการ เบอร์โทรศํพท์
1 ponchai soonthornhirunvong ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว 0818683378
2 พรกนก พัทสระ ลุมพินีเพลส รัชดา-ท่าพระ 0815860636
3 อุไรวรรณ สิงหาพรม ลุมพินีเพลส พระราม4 -สาทร 0870763603
4 ธนิษฐา  ธนาทัยภัทรภิญโญ ลุมพินีสวีท พระราม8 091-831-6464
5 พีระ น้อมจิตเจียม ลุมพินี วิลล์ พระเเม่มารี- สาทร 0905581628
6 มณี น้อมจิตเจียม ลุมพินี วิลล์ พระเเม่มารี- สาทร 0870766262
7 วิระชัย บรรยงรักษ์กุล ลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า 0807882600
8 นภนันทน์ จันทราชโลธร ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า 0817912626
9 อภัสนันท์ ชัยรัตน์ทวีโชค ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท109-แบริ่ง 0894811194
10 ธนาธิป น้อยสำแดง ลุมพินีวิลล์ ลาซาล-แบริ่ง 0854499105
11 สโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว 0944873365
12 คนธรส จันทร์ดำเนินพงศ์ ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 0876712419
13 วรรธกานต์ ทองอ่อน ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว 0897658183
14 นส. ปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ 0959016556
15 ทัศนีย์ ลึกวิไล ลุมพินีวิลล์ อ่อนนุช พัฒนาการ 0891449820
16 เรืองฤทธิ์  มหาพาน ลุมพินีเซ้นเตอร์ ลาดพร้าว 111 081-5550075
17 ทัศนีย ลึกวิไล ลุมพินีวิลล์ อ่อนนุช พัฒนาการ 0891449820
18 กานต์ศิมา มะลิวรรณ ลุมพินี เมกะซิตี้บางนา 0858709377
19 จิรวัฒน์ นวลขาว ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ 083-0324260
20 ไพโรจน์ ไพโรจน์รัตนา ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา 0815626557
21 Chuleeporn Fakfum ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 0839950969
22 พัชมณ เครือภู่ ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 0925569924
23 สขิลา อภิชาติยากร ลุมพินีวิลล์ รามคำแหง 44 085-1315001
24 สิริประภา ใจเมือง ลุมพินีวิลล์ศูนย์วัฒนธรรม 0892045806
25 ภรณี สุภาเสพ ลุมพินีวิลล์ศูนย์วัฒนธรรม 0944266941
26 ปิยะนุช อาชามาส ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร2 0866736413
27 ชนรดา สุนทรีวงศ์ ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 098-834-5958
28 จิราภรณ์ ศิระวรกุล ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า 0878836936
29 ภคมิน เตชะรัตนวรางกูร ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0851111316
30 พิสุทธิ์ ช่างไม้ ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช – ลาดกระบัง2 0816667797
31 ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล ลุมพนี วิลล์ ปากเกร็ด 082-330-1515
32 วาสิฐตา พิเชียรเศวตธารา สี่พระยาริเวอร์วิว 0897948898
33 สุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์ U delight บางซื่อสเตชั่น 0959011677
34 ไพโรจน์ จันทรักษ์ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0836069625
35 พงศ์วิรุฬห์ คำเงิน ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0804991707
36 ทศรถ สิทธิมงคล ลุมพินี เมกะซิตี้บางนา 0897074386
37 ณัฐพัชร์ ประจันสกุณี ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0918398223
38 กุลมาศ เฝ้าทรัพย์ ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 0802111056
39 น.ส.กันย์วิตรา  รุจจิรานุวัฒน์ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0944790026
40 สุดา  กิตติบุญเลิศ ลุมพินี สวีท พระราม8 0851832683
41 ธนสาร  บำรุงกิจ ลุมพินี สวีท พระราม8 083-347-4512
42 เนตรดาว  วิริยะทาหะ ลุมพินี สวีท พระราม8 0818429864
43 จิตสุภา ลุมพินี สวีท พระราม8
44 นิภาภรณ์ บันดาลรนวงค์ ลุมพินี สวีท พระราม8 085-1990544
45 รัชวดี ลุมพินี สวีท พระราม8 0807409911
46 มหพล  ประสงค์ทรัพย์ ลุมพินี เมกะซิตี้บางนา 0820749090
47 ตรีธิษา  เมธารัตนโชติ ลุมพินี เมกะซิตี้บางนา 082-4566316
48 รัฐพงศ์  วงนิฐ ลุมพินี เมกะซิตี้บางนา 0911190314
49 ณัฐวรรณ สาระคง ลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า 0819884254
50 มนวิภา ถนัดช่าง ลุมพินีเพลส นราธิวาสราชนครินทร์ 0851158595
51 ชนะศักดิ์ สงพรหม ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ 0994546593
52 อติภรณ์ ตรึกตรอง คอนโดลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า 0982423802
53 ณัฏฐวัฒน์ ตันติจำนรรจ์ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0813450866
54 นายวุฒิพร สุวรรณพร ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0887512970
55 Kittiya matha ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 0863079199
56 นายคหัฐเดช จำรัสโรจน์ ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 0909709797
57 สุศรณ ล้ออุทัย ลุมพินีพาร์คปิ่นเกล้า 0866699474
58 ธณัฏฐสรณ์ จิตพิภพ ลุมพินีพาร์คปิ่นเกล้า 0952044285
59 น.ส.ดนุชา อาชามาส ลุมพินีวิลล์ประชาชื่นพงษ์เพชร2 0865868929
60 กิตติศักดิ์ ล้ออุทัย ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า 0898988268
61 บุณฑริกา กลัดพิบูลย์ เมกะซิตี้-บางนา 0894910223
62 กนกวรรณ ชูสอน ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุชลาดกระบัง2 0815577399
63 สุวรรณี วงศ์เพียรกิจ ลุมพินีวิลล์ศูนย์วัฒนธรรม 089-8904933
64 กิตติชัย ยงวณิชย์ ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์ 085-481-7755
65 นายสมพงษ์  ต่อสิริกุลชัย pst condoville tower2 0816414901
66 ด.ช.ธนกร  ต่อสิริกุลชัย pst condoville tower2 0911722702
67 ลาวัลย์ ลึกวิไล ลุมพินี เมกะซิตี้บางนา 093-9502620
68 ศักรินทร์ สุวรรณประภา ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ 0832487880
69 ปริญญา สุกแก้วมณี ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 0918830380
70 อนันต์ แสงสุวรรณ ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม ริเวอร์วิว 0897699753
71 นายศิชา  กอลาภประเสริฐ ลุมพินี ปาร์ค ปิ่นเกล้า 0840457455
72 นีรนุช อาวัชนาการ ลุมพินี ปาร์ค ปิ่นเกล้า 0861023911
73 องอาจ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0927641609
74 วิภาวี พงษ์พิทักษ์วิเศษ ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 086-3642323
75 ไพศาล  วงศ์เจริญ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 864096209
76 นริศ  คำของ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 895692791
77 จันทิมา ปรายแทน ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 080-6929971
78 แนน  ตั้งทรัพย์สิน ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0851130882
79 ปวรรณกรณ์  จันทกูล ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 0879090596
80 กิตติพงศ์ ลีลากิจไพศาล ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 086-339-9951
81 ณัฐพันธ์ อังศุภศิริกุล ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 090-969-9386
82 พันทุสร อ่อนศรี ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 086-937-0842
83 มะลิวัลย์  ทัศงามนาค ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 0813392374
84 รัสกร  ยุวาพัฒน์ ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 091-7565624
85 จิรัชภา ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF
86 สุปราณี พรหมสาขา ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 0847717447
87 ธัญยธรรณ์ เหมศาสหภ์ ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 086-268-7944
88 เด่นพงษ์ ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF
89 นิ่มนวน ปุย ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 089-209-7230
90 ธันวา ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 0943546885
91 วรวุฒิ ดวงจิณา ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 090-474-2130
92 ศิริวรรณ ถาวร ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 02-3747191
93 กัลจามณ  เจริญรุ่ง ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 0870453954
94 วิศา เตละกุล ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์  BCGHF 081-8668088
95 นายมงคล  เศรษฐการพิทักษ์ ลุมพินี เพลส รัชโยธิน 0858013479
96 วสันต์ จักขุพันธ์ ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 0809095599
97 วิธิดา กลึงวิจิตร ลุมพินี ทาวน์ชิพ รังสิต – คลองหนึ่ง 0867336134
98 กนกกาญจน์ ตันติวิวัฒน์ ลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 0817227668
99 วิภาวรรณ สาธิตประเสริฐ คอนโดลุมพินีวิลล์ บางแค 0876929409
100 อรรถกร กรุณานนท์ ลุมพินีวิลล์พระแม่มารีสาทร 0814093979

–ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณสำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมทุกท่าน–

 ผู้ได้รับรางวัลโปรดติดต่อ สุวิมล แสนสุข  แผนกบริหารงานสื่อชุมชน
โทร.02 285 5011-6  ต่อ 376

 

บทความก่อนหน้านี้LPN รวมใจแบนด์ ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ บทความถัดไปประกาศผลลงทะเบียน วันครอบครัวลุมพินี ๑๑


Ad


Marquee Powered By Know How Media.