ขอขวด แลก ข.ไข่ ปี5

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและร่วมมือแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งนำมาสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัดอย่างมหาศาล

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว หากเรามีการคัดแยกอย่างเหมาะสม จะพบว่าเป็นขยะที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด

โครงการ ขอขวด และ ข.ไข่ ปี 5 ในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกชุมชนของลุมพินี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ การคัดแยกขยะ  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำ ขยะรีไซเคิล” ที่เหลือทิ้งอยู่ภายในห้องชุด มาแลกเปลี่ยนเป็น “ไข่ไก่”  แล้วหลังจากนั้น ขยะรีไซเคิลที่ได้มาทั้งหมดก็จะถูกนำไปขาย เปลี่ยนเป็นเงินทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ต่อไป


*เงื่อนไขการแลกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละชุมชนกำหนด

 

คอนโดลุมพินี ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรม โดย คัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ทิ้งอยู่ภายในห้องชุด รวบรวมแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเป็น ไข่ไก่ ได้ ในบูธกิจกรรม “ขอขวด แลก ข.ไข่” ภายในวันและเวลาที่กำหนด ในทุกชุมชนลุมพินี

สอบถามรายละเอียด และกำหนดการจัดกิจกรรมภายในชุมชนของท่านได้ที่ สำนักงานนิติบุคคลฯ

บทความก่อนหน้านี้Health Care : ออกกำลังกายให้สนุกด้วย application! บทความถัดไปMember Talk : คอนโดลุมพินี...คุ้มค่าที่ใจ


Ad


Marquee Powered By Know How Media.