“สูงวัย อย่างมีคุณภาพ” ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ผ่านมา คอนโดลุมพินี  ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุข และสังคมที่ดี เพื่อทุกครอบครัวในชุมชนลุมพินี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่น ปลอดภัย 

ภายใต้กลยุทธ์การบริหาร “ชุมชนน่าอยู่” ที่ไม่เพียงแค่การส่งมอบ และดูแลบริหารทรัพย์ส่วนกลาง รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ปลอดภัย เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น  หากยังรวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน” จนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเห็นได้ชัดเจนในกิจกรรมชุมชนที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

และจากการที่หลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คอนโดลุมพินี ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเมื่อไม่นานมานี้ คอนโดลุมพินี ร่วมกับ SOOK by สสส. ได้จัดกิจกรรม “สูงวัย อย่างมีคุณภาพ”  ขึ้นที่ ชุมชนลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม3  เพื่อช่วยเติมความสุขสดชื่นแบบสมวัยให้กับ “ผู้สูงอายุ” และผู้สนใจ โดยภายในงานได้รวบรวมทุกสาระความรู้ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยอย่างครบครัน  อาทิ บริการตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย ตรวจวัดน้ำตาลและไขมัน ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและโภชนาการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการสนุกๆ ที่เตรียมมาเพื่อสร้างความบันเทิงเพิ่มเติมความสุขให้ทั้งผู้สูงวัย และสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

บทสรุปที่ได้จากการจัดกิจกรรม “สูงวัย อย่างมีคุณภาพ” ก็จะเป็นอีกหนึ่งใน “กิจกรรมต้นแบบ” เพื่อให้ทีมบริหารชุมชนลุมพินี สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดให้กับทุก “ชุมชนลุมพินี” สามารถสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า และเหมาะสมสำหรับสมาชิกเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” ได้อย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้lpn press conference 2017 บทความถัดไปเชิญร่วมซ้อมดนตรีกับวงดนตรี รวมใจแบนด์ คลับ


Ad


Marquee Powered By Know How Media.