คอนโดลุมพินี คอนโดใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่อาศัยในสังคมเมือง จากแนวราบสู่อาคารชุดพักอาศัย
ทำให้จำนวนประชากรหนาแน่นมากขึ้น

ทุกฝ่ายจึงต้องหันมาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมา…

คุณนิ้ง ณัฏฐภัสสร ศักดิ์ศรีสุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากแนวราบเข้าสู่การเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมมากขึ้น  เธอจึงเลือกทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการขยะของผู้พักอาศัยอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยเลือกผู้พักอาศัยใน “คอนโดลุมพินี” เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วปลื้มใจเป็นที่สุด

“นิ้งเคยติดต่อคอนโดแบรนด์อื่นๆในเขตกรุงเทพฯ หลายแห่ง แต่ไม่มีคอนโดใดจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ มีคอนโดลุมพินีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ”

“ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่อาศัยในคอนโดลุมพินี สามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงระบบบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของการ “คัดแยกขยะ” ซึ่งคอนโดลุมพินีจะเชิญชวนให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ผ่านกิจกรรม “ขอขวด แลกข.ไข่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้พักอาศัยให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจในการบริหารชุมชนของลุมพินี ที่ทำให้คุณนิ้งตัดสินใจผันตัวเองจากอดีต “ผู้เช่า” ที่ลุมพินี เพลส รัชโยธิน จนปัจจุบันได้กลายมาเป็น “เจ้าของร่วม” คอนโดลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2  หนึ่งใน “ชุมชนน่าอยู่” ของครอบครัวลุมพินี

คอนโดลุมพินี…ภูมิใจที่มิใช่เป็นเพียงแค่บ้านหลังใหญ่ แต่ยังเป็น “แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่” ให้กับผู้พักอาศัยทุกท่านค่ะ

ที่ลุมพินี ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย

www.lpn.co.th
(02) 686 6888


เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้ปลูกต้นบุญความดี... เริ่มที่ตัวเรา บทความถัดไปจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง ในหลวง ร.๙


Ad

Marquee Powered By Know How Media.