ประกาศผลผู้โชคดี จากการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ “ชุมชนน่าอยู่” ของเรา

เงื่อนไขการรับรางวัล

-      ผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท  ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์

-      ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่า ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฎหมายกำหนด

-      ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

-      บริษัทมีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

-      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

-      ขอสงวนสิทธิ์พนักงานในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป งดร่วมรายการ

บทความก่อนหน้านี้วันครอบครัวลุมพินี ครั้งที่ 12 บทความถัดไปวันครอบครัวลุมพินี ครั้งที่ 12


Ad


Marquee Powered By Know How Media.