ขอขวด แลก ข.ไข่ ปี3

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและร่วมมือแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งนำมาสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัดอย่างมหาศาล

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว หากเรามีการคัดแยกอย่างเหมาะสม จะพบว่าเป็นขยะที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด

โครงการ ขอขวด และ ข.ไข่ ปี 3 ในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกชุมชนของลุมพินี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ การคัดแยกขยะ  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำ “ขยะรีไซเคิล” ที่เหลือทิ้งอยู่ภายในห้องชุด มาแลกเปลี่ยนเป็น “ไข่ไก่”  แล้วหลังจากนั้น ขยะรีไซเคิลที่ได้มาทั้งหมดก็จะถูกนำไปขาย เปลี่ยนเป็นเงินทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ต่อไป

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรม โดย คัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ทิ้งอยู่ภายในห้องชุด รวบรวมแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเป็น ไข่ไก่ ได้ ในบูธกิจกรรม “ขอขวด แลก ข.ไข่” ภายในวันและเวลาที่กำหนด ในทุกชุมชนลุมพินี

สอบถามรายละเอียด และกำหนดการจัดกิจกรรมภายในชุมชนของท่านได้ที่ สำนักงานนิติบุคคลฯ

บทความก่อนหน้านี้สุขกับการทำกิจกรรม ยิ่งทำยิ่งได้ บทความถัดไปfanpage Condo Lumpini


Ad


Marquee Powered By Know How Media.